تیم فناوری برتر پرداد رایان در یک نگاه

پرداد رایان با عنوان؛ شرکت فنی مهندسی فناوری برتر پرداد رایان در زمینه بازار و فعالیت های وابسته به آن در سال ۱۳۹۲ در اداره کل ثبت شرکت ها با شماره ۳۹۲۷۳ ثبت و فعالیت رسمی خود را در خردادماه ۱۳۹۳ در حوزه های تجارت الکترونیک، فناوری اطلاعات، فناوری های برتر(HighTech)، مطالعات بازار، بازاریابی، تبلیغات و توسعه کسب و کارها، مشاوره راه اندازی استارتاپ آغاز نموده است.

سرمایه های فکری پرداد رایان در زمینه فناوری اطلاعات، مدیریت بازرگانی و بازاریابی، تجارت الکترونیک و کسب و کارهای الکترونیکی، طراحی تجربه کاربری و رابط کاربری، گرافیک، مالی و حقوقی امکان ارزیابی های صحیح و تصمیم گیری های آگاهانه را فراهم نموده است.

تاریخچه پرداد رایان

چشم انداز پرداد رایان

بهره گیری از سلول های خاکستری و بکار گیری خرد جمعی، دانش، تجربه و مهارت، ساخت و به خدمت گیری فناوری های برتر و هوشمند در جهت رسیدن به تکامل.

رسالت پرداد رایان

برقراری بهترین روابط معنی دار بر مبنای خرد و بینش میان اجزا سیستم بازار.

کسب بالاترین میزان رضایت ذی نفعان استراتژیک با ایجاد فرهنگ اعتماد، امنیت و ارزش آفرینی.

حرکت چرخه ای میان حوزه های علمی، تجاری، تکنولوژیک و فرهنگی.

اهداف پرداد رایان

توسعه حوزه فناوری اطلاعات.

ایجاد و گسترش بسترهای توسعه تجارت الکترونیکی.

ترویج فرهنگ مطالعه و تحقیق در کسب وکار.

گسترش فعالیت های حوزه بازاریابی و تبلیغات.

ترویج فرهنگ ارزش مداری انسان بر اساس علم تجربه کاربری.

سرمایه های فکری پرداد رایان

مدیر عامل

Name

Name

مدیرعامل

تحصیلات، مهارت ها و سوابق

فوق لیسانس مدیریت فناوری اطلاعات گرایش کسب و کار الکترونیکی

لیسانس مهندسی فناوری اطلاعات

Microsoft Certified MCTS

IMQ Certified Lead Auditor ISO 9001-2008 IQ-LA9105

IMQ Certified Internal Auditor ISO 9001-2008

واحد بازرگانی و بازاریابی

Name

Name

مدیر بازرگانی و بازاریابی

تحصیلات، مهارت ها و سوابق

فوق لیسانس مدیریت بازاریابی و بازرگانی

لیسانس مدیریت بازرگانی

عضو هیئت علمی گروه مدیریت، بازرگانی و بازاریابی دانشگاه زند

کارشناس واحد بازرگانی و بازاریابی

Name

Name

کارشناس واحد بازرگانی و بازاریابی

تحصیلات، مهارت ها و سوابق

فوق لیسانس مدیریت صنعتی-گرایش تحقیق در عملیات

لیسانس مدیریت بازرگانی

IT واحد

Name

Name

مدیر فناوری اطلاعات

تحصیلات، مهارت ها و سوابق

لیسانس مهندسی کامپیوتر

Cisco Certifications | CCNA

Microsoft Certificate System Engineer | MCSE

کارشناس طراحی و توسعه وب

Name

Name

کارشناس طراحی و توسعه وب

تحصیلات، مهارت ها و سوابق

لیسانس مهندسی کامپیوتر-نرم افزار

UX-UI Designer

Word Press Developer

Graphic Designer