April 2017 - شرکت فناوری برتر پرداد رایان

برگزاری سمینار تخصصی مدیریت تحول کسب و کار با متدهای Google Sprint 2017

Posted by | اخبار پرداد, استارتاپ ها, طراحی, کسب و کار, مدیریت تحول کسب و کار | No Comments

طی یک دهه اخیر شاهد تحولات چشمگیر در حوزه کسب و کار داخلی و خارجی بوده ایم که عامل اصلی این تحولات، توسعه و کارایی فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیک در جهان است. از پیامدهای این تحولات، می توان به تغییراتی مانند خروج کسب و کارهای بی شمار از چرخه بازار و جایگزینی آنها با کسب وکارهای نوین و موفق اشاره کرد.
یکی از دلایل ظهور و موفقیت کسب و کارهای نوین، بهره گیری از علومی است که توسط دانشمندان و پژوهشگران دانشگاهی و متخصصین، فعالان و واحدهای مدیریت دانش شرکت های عظیم در عرصه بین المللی حوزه کسب و کار تولید و منتشر شده است، که موفق ترین آنها شرکت گوگل است، این شرکت با معرفی متدهای طراحی اسپرینت صاحبان ایده، کارآفرینان و صاحبان و مدیران کسب و کار را قادر می سازد تا بدون سرمایه گذاری و ساخت ایده های خود در سریع ترین زمان ممکن، آنها را به بوته آزمایش گذاشته و از اجرایی بودن آنها اطمینان حاصل کنند.
شرکت پردادرایان، به عنوان یکی از فعالان حوزه فناوری اطلاعات، تجارت الکترونیک وکسب و کارهای نوین قصد برگزاری سمینار مدیریت تحول کسب و کار با بهره گیری از متدهای اسپرینت گوگل ۲۰۱۷ با حضور صاحبنظران مجرب در عرصه های عملیاتی را برای اولین بار در ایران دارد.
حضور مدیران ارشد دولتی به عنوان متولیان اصلی عرصه های قانونگذاری و تجارت کشور و بیان مطالب و نکات ارزشمند ایشان در این زمینه، می تواند راهگشا و تسهیلگر حوزه های کسب و کار و تجارت باشد؛ نکاتی مانند اطلاعات کلان آماری. اطلاعات آماری و راهکارهای قانونی در این راستا تاثیرات شگرفی در موفقیت و رشد کسب و کارهای نوین کارآفرینان، صاحبان و مدیران کسب و کار های موجود، متخصصین حوزه های اصلی و مرتبط با کسب و کار، دانشجویان رشته های مختلف و علاقه مندان به مباحث این حوزه دارد. این امر می تواند منجر به عملیاتی شدن اطلاعات کلیدی و ارزشمند، بمنظور پویایی و بروزرسانی کسب و کار ها باشد، تا بیش از پیش شاهد پیوند عمیق، رشد و رونق اقتصادی در عرصه استان و کشور باشیم.
با توجه به اینکه کارگاه های آموزشی، علمی و عملی همواره به عنوان شاخص ترین ابزار انتقال اطلاعات، ایجاد پویایی و هم افزایی در توسعه دانشی و بینشی در جهان شناخته می شوند، در این رویداد کارگاه معرفی، بررسی و بکارگیری متدهای مطالعه شده، علمی و قدرتمند اسپرینت گوگل توسط مربیان مجرب با هدف اطلاع رسانی و افزایش آگاهی جمعی و توسعه و ترویج شیوه های تحقیق محور و تعاملی در میان فعالان و علاقه مندان حوزه تجارت و کسب و کار برگزار خواهد شد.